Rodzaje stetoskopów

Stetoskopy dzieli się najczęściej ze względu na ich zastosowanie. Wyróżniamy tu trzy najważniejsze obszary zastosowań:
  • Stetoskopy internistyczne - do zastosowań ogólnych, najbardziej popularny segment stetoskopów.
  • Stetoskopy pediatryczne - dedykowane specjalnie do osłuchiwania dzieci, w tym dla noworodków.
  • Stetoskopy kardiologiczne - stosowane przede wszystkim przez kardiologów. Zapewniają najwyższą jakość osłuchiwania. Spotykane są również w wersji pediatrycznej, np. z dodatkową dokręcaną membraną.


Inna klasyfikacja dzieli stetoskopy ze względu na ich budowę. Poniższa tabela przedstawia podział stetoskopów w zależności od rodzaju głowicy oraz liczby przewodów akustycznych.

 
  pojedyncza głowica
(wieloczęstotliwościowa)
podwójna głowica
(membrana+lejek)
1 przewód Stetoskop internistyczny SPIRIT CK-M601M601DP
SPIRIT - owalny - matowy
Stetoskop SPIRIT CK-601S601PF
Stetoskop SPIRIT CK-M615M615PF
SPIRIT Grandeur - owalny
 
Stetoskop pediatryczny SPIRIT CK-S606S606PF
SPIRIT Deluxe - pediatryczny
Stetoskop noworodkowy SPIRIT CK-607S607PF
SPIRIT Deluxe Infant - noworodkowy
2 przewody
(2-w-1)
kardiologiczne
Stetoskop kardiologiczny SPIRIT CK-S748CK-S748PF
SPIRIT III Deluxe
Stetoskop kardiologiczny SPIRIT CK-SS747CK-SS747PF
SPIRIT Triplexon Deluxe

Plus dodatkowy lejek pediatryczny